TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE

Tynki i Wylewki Maszynowe

Błędy przy wylewkach cementowo-piaskowych

 

Błędy przy wylewkach (posadzkach) oraz jak można minimalizować ich skutkiJednym z najważniejszych czynników wpływających na dobrze wykonaną wylewkę (posadzkę) jest zrobienie jej w zamkniętym pomieszczeniu, wolnym od przepływu powietrza, przeciągów itp.

Czym spowodowane jest pękanie wylewek (posadzek)

Pękanie wylewek może mieć wiele przyczyn, często powiązanych ze sobą, takich jak np. nadmierne i zbyt szybkie wysychanie, nierówności i mała stabilność gruntu pod wylewką lub warstwy izolacyjnej termicznie (np. styropianu, wełny itp.), nieodpowiednia pielęgnacja świeżego betonu (różnice wilgotności przekroju płyty wylewki) oraz skurcz termiczny wylewki.

Aby zapobiec lub zminimalizować tego typu problemy można min. stosować zbrojenie przeciwskurczowe, np. zbrojenie rozproszone( włókna polipropylenowe lub stalowe) lub siatkę stalową. Należy również pamiętać, że za zarysowania i pęknięcia nie zawsze odpowiedzialni są wykonawcy.

Dojrzewające wylewki podlegają min. skurczowi betonu związanego z pozbywaniem się wilgoci, powodującego rysy lub głębsze pęknięcia betonu. Aby zminimalizować tego typu skutki należy min.: • nie robić zbyt dużych odstępów dylatacji przeciwskurczowych

 • w odpowiednim czasie wykonać odpowiednie dylatacje przeciwskurczowe

 • wyeliminować usztywnienie obwodowe wylewki poprzez zastosowanie dylatacji obwodowej, która oddzieli wylewkę od fundamentów, ścian, słupów, filarów itp.

 • stosować beton o odpowiedniej proporcji wody i cementu

 • odpowiednio pielęgnować wylewkę w okresie dojrzewania

 • postarać się o równą płaszczyznę pod płytą wylewki, która wyeliminuje niezakłóconą pracę w płaszczyźnie poziomej oraz zapewni jednostajną grubość płyty, co ma znaczący wpływ zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym

 • unikać łączenia zbrojenia przeciwskurczowego w miejscach dylatacji

 • zapewnić maksymalnie łatwy poślizg płyty wylewki podczas dojrzewania jak i pracy poprzez zastosowanie atestowanej folii polietylenowej


Skurcz plastyczny powodem zarysowań betonu

Rysy wywołane skurczem plastycznym mogą być spowodowane przez wiatr (przeciągi), niską wilgotność, zbyt dużą temperaturę zewnętrzną otoczenia. Przez tego typu czynniki powierzchnia wylewki oddaje wilgoć szybciej niż niż głębsze jej warstwy, co powoduje większy skurcz betonu na jej powierzchni niż w dolnej jej części.
Skutkuje to naprężeniami wywołującymi siły rozciągające, powodujące pękanie powierzchni wylewki.
Rysy w ten sposób powstałe zmniejszają się wraz z głębokością płyty wylewki. W ekstremalnych przypadkach mogą nawet przechodzić przez całą grubość wylewki.

Aby zminimalizować skutki skurczu plastycznego betonu należy:

 • utrzymywać odpowiednią wilgotność i prawidłowo pielęgnować wylewkę w okresie dojrzewania betonu

 • zamknąć okna i drzwi na budowie, a jeśli ich nie ma zabezpieczyć otwory np. folią

 • zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzewaniem słonecznym

 • chronić przed szybkim wysychaniem wylewki np. przez stosowanie mat np. jutowych lub innych tego typu (folia polietylenowa), przy czym należy pamiętać aby pielęgnację rozpocząć najszybciej jak to możliwe i unikać naprzemiennego nawilżania i suszenia wylewki

  RYSY na wylewkach powstają też bardzo często z przyczyn innych niż skurcz lub nieprawidłowa pielęgnacja betonu.


Przykłady to:

 • niewłaściwe przygotowanie podłoża pod chudy beton, nieprawidłowe wykończenie powierzchni chudego betonu czy stropu, co powoduje problemy przy prawidłowym ułożeniu styropianu lub wełny. Krzywizna chudego betonu lub stropu powoduje problemy z uzyskaniem równomiernej grubości płyty wylewki, a w konsekwencji nierównomierne dojrzewanie betonu skutkujące min. nieprawidłowym rozprowadzeniem ciepła przez ogrzewanie podłogowe, nierównomiernym skurczem, wyginaniem płyty wylewki i pęknięcia

 • niewłaściwe wykonanie pól dylatacyjnych, co często ma miejsce już na etapie projektowania instalacji ogrzewania podłogowego

 • przekroczenie nośności płyty wylewki w pierwszych dniach po jej ułożeniu i zbyt wczesne rozpoczęcie eksploatacji wylewki

 • nieodpowiednia grubość płyty wylewki w stosunku do warunków użytkowych

Klawiszowanie wylewki (deformacja obwodu płyty)

Klawiszowanie wylewki obserwujemy jako unoszenie się narożników i krawędzi płyty wylewki spowodowane najczęściej różnicami wilgotności i temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty. Górna część płyty wysycha, chłodzi się i kurczy bardziej niż wilgotniejsza, cieplejsza powierzchnia dolna. Jest to czasami zauważalne, gdy efekty skurczu betonu są bardziej widoczne. Klawiszowanie może też być spowodowane ruchem podłoża pod wylewką, ale to już inna bajka...

Aby zredukować skutki klawiszowania możemy:
   - postarać się utrzymywać stałą wilgotność i temperaturę pomiędzy górną i dolną powierzchnią wylewki
   - zastosować dyble stalowe w osłonie plastikowej pomiędzy sąsiadującymi płytami wylewki w miejscach dylatacji
Powinniśmy pamiętać, że nie wszystkie stosowane domieszki (tzw. plastyfikatory) ograniczające zawartość wody w betonie ograniczają skurcz spowodowany wysychaniem, dlatego powinniśmy się zdać na plastyfikatory wykonawcy, wówczas ryzyko zakupu przez Inwestora złej domieszki jest zminimalizowane.

Nieprawidłowa dylatacja wylewek

Dylatacje wylewek powinny uwzględniać różne rodzaje skurczu betonu.
Skurcz chemiczno-fizyczny zachodzi podczas wiązania wody z cementem w procesie hydratacji i jej odparowania.
Skurcz chemiczny zachodzi podczas hydratacji cementu. Następuje przy wiązaniu betonu i jest procesem nieodwracalnym.
Skurcz fizyczny powstający podczas parowania wody jest po części odwracalny i ulega zmniejszeniu podczas ponownego nawilżenia.
Skurcz termiczny, który jest powodem zmian temperatury wylewki.


Powyższe wskazówki oczywiście nie wyczerpują zagadnienia, ale mam nadzieję, że pomogą inwestorom :)

© 2002 Inter-Q S.C., ul. Kalinowa 919, 43-378 Rybarzowice